Comunicare în limba română
~ clasa I ~

1. Ne întoarcem la școală

 • Familiarizarea cu cartea numită Abecedar
 • Recunoașterea unor obiecte a căror denumire conține sunetul r
 • Familiarizarea cu activitățile școlare și orarul

2. Iubim plantele

 • Sunetul și literele a mic și A mare de tipar și de mână
 • Sunetul și literele m mic și M mare de tipar și de mână
 • Sunetul și literele i mic și I mare de tipar și de mână
 • Recunoașterea literelor a mic și A mare

3. Călătorim prin Univers

 • Sunetul și literele u mic și U mare de tipar și de mână
 • Sunetul și literele s mic și S mare de tipar și de mână
 • Sunetul și literele l mic și L mare de tipar și de mână

4. Observăm, cercetăm, descoperim

 • Sunetul și literele n mic și N mare de tipar și de mână
 • Sunetul și literele e mic și E mare de tipar și de mână
 • Sunetul și literele r mic și R mare de tipar și de mână
 • Sunetul și literele c mic și C mare de tipar și de mână
 • Recunoașterea denumirii unor obiecte date

5. Creștem sănătoși

 • Sunetul și literele p mic și P mare de tipar și de mână
 • Sunetul și literele ă mic și Ă mare de tipar și de mână
 • Sunetul și literele o mic și O mare de tipar și de mână
 • Sunetul și literele v mic și V mare de tipar și de mână

6. Ne plac animalele

 • Sunetul și literele t mic și T mare de tipar și de mână
 • Grupurile de litere ce, Ce
 • Sunetul și literele î mic și Î mare de tipar și de mână
 • Sunetul și literele â mic și  mare de tipar și de mână
 • Grupurile de litere ci, Ci
 • Completarea unui rebus cu imagini

7. Descoperim povestea unui fulg de nea

 • Grupurile de sunete ea, oa, ie
 • Cuvinte cu aceeași formă, dar cu sens diferit
 • Grupul de sunete ie
 • Ordinea corectă a silabelor pentru formarea unor cuvinte
 • Sunetul și literele d mic și D mare de tipar și de mână
 • Sunetul și literele b mic și B mare de tipar și de mână
 • Sunetul și literele g mic și G mare de tipar și de mână
 • Grupurile de litere ge, Ge
 • Sunetul și literele h mic și H mare de tipar și de mână
 • Grupurile de litere gi, Gi

8. Ne mișcăm, ne plimbăm, călătorim

 • Sunetul și literele f mic și F mare de tipar și de mână
 • Sunetul și literele ș mic și Ș mare de tipar și de mână
 • Sunetul și literele ț mic și Ț mare de tipar și de mână
 • Grupurile de litere che, Che
 • Sunetul și literele z mic și Z mare de tipar și de mână
 • Grupurile de litere chi, Chi

9. Ne jucăm împreună cu prietenii

 • Sunetul și literele j mic și J mare de tipar și de mână
 • Grupurile de litere ghe, Ghe
 • Sunetul și literele k mic și K mare de tipar și de mână
 • Grupurile de litere ghi, Ghi
 • Sunetul și literele x mic și X mare de tipar și de mână
 • Sunetul și literele q mic și Q mare de tipar și de mână
 • Sunetul și literele w mic și W mare de tipar și de mână
 • Sunetul și literele y mic și Y mare de tipar și de mână

10. Alegem instrumente

 • Texte

11. Protejăm mediul

 • Evaluare finală
 • Recunoașterea unor cuvinte și scrierea unor mesaje