Comunicare în limba română
~ clasa a II-a ~

1. Printre sunete și cuvinte

 • Alfabetul
 • Proverb
 • Cuprinsul unei cărţi
 • Prezentarea unui obiect
 • Cuvântul
 • Cuprinsul unei cărţi
 • Aşezarea textului scris în pagina caietului
 • Așezarea în pagină a textului tipărit
 • Aşezarea textului scris în pagina caietului

2. Culorile pământului

 • Textul literar
 • Textul literar
 • Cuvinte cu înțeles asemănător
 • Alfabetul. Sunetul. Litera
 • Cuvinte cu înțeles opus
 • Textul narativ
 • Scrierea corectă a cuvintelor care conţin literele î și â
 • Cuvinte cu înțeles opus
 • Cum te prezinți
 • Personajele
 • Cum te prezinți

3. În lumea plantelor

 • Intonarea propoziției. Punctul și semnul întrebării (?)
 • Intonarea propoziției. Semnul exclamării (!)
 • Povestirea orală cu întrebări de sprijin
 • Formulare de întrebări și răspunsuri
 • Povestirea orală cu întrebări de sprijin
 • Formulare de întrebări și răspunsuri

4. În lumea animalelor

5. Natura

 • Iarna pe uliță
 • Scrierea cuvintelor care conţin grupurile de sunete: oa, ea, ia, ie, ua
 • Vocalele și consoanele
 • Cuvinte care au aceeaşi formă dar înţeles diferit
 • Scrierea literei m înainte de p și b
 • Cuvinte care au aceeaşi formă dar înţeles diferit

6. Amintiri din vacanța de iarnă

 • Lanțul vocalelor
 • Lanțul consoanelor
 • Sinonime
 • Antonime

7. Prin toate colțurile lumii

8. Despre mine, despre tine, despre noi

9. Ploaia de stele

 • Descoperă îndemnul
 • Scrierea cuvintelor: într-o, într-un, dintr-o, dintr-un
 • Răspunsul lui Aris
 • Scrierea unui text cu ajutorul ilustrațiilor
 • Alcătuim cuvinte!
 • Scrierea cuvintelor: sau și s-au
 • Povestirea orală
 • Scrierea cuvintelor sa și s-a
 • Scrierea unui text cu ajutorul întrebărilor

10. Pământul - o planetă în univers

 • Noaptea și Ziua
 • Textul nonliterar
 • Copilul și calculatorul
 • Afișul
 • Biletul de mulțumire, de informare, de solicitare
 • Ziarul clasei

11. Parfum de vară

 • Evaluare finală
 • Desene pe nisip, după Eduard Jurist
 • Rima