Matematică
~ clasa a IV-a ~

1. Recapitulare

 • Fracții - reprezentări grafice
 • Organizarea și reprezentarea datelor
 • Aflarea termenului necunoscut

2. O carte, o călătorie

 • Formarea, citirea și scrierea numerelor naturale 0 - 1000000
 • Compararea și ordonarea numerelor naturale 0 - 1000000
 • Rotunjirea numerelor naturale 0 - 1000000
 • Formarea, citirea și scrierea numerelor cu cifre romane
 • Recunoașterea ordinelor la care se află anumite cifre, într-un număr dat

3. Din natură în cărţi

 • Adunarea și scăderea numerelor naturale 0 - 1000000
 • Proprietățile adunării
 • Scăderea cu trecere peste ordin a numerelor naturale mai mici decât 1 000 000
 • Aflarea numărului necunoscut
 • Aflarea termenului necunoscut

4. Să facem cunoștință cu partenerii de călătorie

 • Operația de înmulțire
 • Înmulțirea cu 10, 100, 1000
 • Proprietățile înmulțirii
 • Înmulţirea unui număr natural cu un număr de două cifre
 • Înmulţirea a două numere naturale, fiecare scrisă cu trei cifre

5. Primim și dăruim

 • Operația de împărțire
 • Cazuri speciale de împărțire
 • Împărțirea cu rest. Proba împărțirii cu rest
 • Aflarea numerelor necunoscute la înmulțire și împărțire
 • Împărțirea unui număr natural la un număr de două cifre
 • Împărțirea la 10, 100, 1000
 • Aflarea unui număr necunoscut dintr-o operație de înmulțire sau de împărțire

6. Învățăm cum să învățăm

 • Culegerea de informații
 • Tabele. Organizarea analiza și interpretarea datelor
 • Reprezentări grafice - construire, extragere și prelucrare de informații
 • Probleme care se rezolvă prin cele patru operații
 • Probleme care se rezolvă prin metoda grafică
 • Probleme care se rezolvă prin metoda grafică

7. Recapitulare finală

 • Continuarea unui șir de numere, completându-l după o regulă dată

8. Universul școlii şi al copiilor

 • Ordinea efectuării operațiilor
 • Folosirea parantezelor rotunde și pătrate
 • Probleme care se rezolvă prin metoda comparației
 • Probleme care se rezolvă prin metoda mersului invers

9. Comunicăm preocupările noastre

 • Fracții. Citirea și scrierea fracțiilor
 • Fracții echiunitare, subunitare, supraunitare
 • Compararea fracțiilor cu același numitor
 • Compararea fracțiilor cu același numărător
 • Compararea și ordonarea fracțiilor
 • Adunarea și scăderea fracțiilor cu același numitor

10. A ști, a face, a fi împreună

 • Unghiul drept. Unghiul ascuțit. Unghiul obtuz
 • Drepte perpendiculare. Drepte paralele
 • Dreptunghi. Paralelogram
 • Rombul. Pătratul
 • Triunghiul. Cercul
 • Axa de simetrie
 • Perimetrul
 • Aria unei suprafețe
 • Corpuri geometrice
 • Volumul cubului și al paralelipipedului

11. Planeta copilăriei

 • Măsurarea lungimii
 • Multiplii și submultiplii metrului. Transformări și operații
 • Măsurarea volumului lichidelor. Unități de măsură
 • Multiplii și submultiplii litrului. Transformări și operații
 • Măsurarea masei. Unități de măsură
 • Multiplii și submultiplii kilogramului. Transformări și operații
 • Măsurarea timpului
 • Măsurarea timpului. Săptămâna, luna, anul
 • Monede și bancnote
 • Monede și bancnote. Euro și eurocentul