Recomandă resurse! × Cum funcționează?

Trimite activităţi elevilor tăi* în 3 paşi simpli:
  1. Selectează clasa și disciplina.
Citeşte ceilalţi 2 paşi ...

1. Ne întoarcem la școală

Familiarizarea cu cartea numită Abecedar

Filme de predare:

Recunoașterea unor obiecte a căror denumire conține sunetul r

Jocuri de exersare:

Familiarizarea cu activitățile școlare și orarul

Filme de predare:

2. Iubim plantele

Sunetul și literele a mic și A mare de tipar și de mână

Jocuri de exersare:

Sunetul și literele m mic și M mare de tipar și de mână

Sunetul și literele i mic și I mare de tipar și de mână

Recunoașterea literelor a mic și A mare

Jocuri de exersare:

3. Călătorim prin Univers

Sunetul și literele u mic și U mare de tipar și de mână

Sunetul și literele s mic și S mare de tipar și de mână

Sunetul și literele l mic și L mare de tipar și de mână

4. Observăm, cercetăm, descoperim

Sunetul și literele n mic și N mare de tipar și de mână

Sunetul și literele e mic și E mare de tipar și de mână

Sunetul și literele r mic și R mare de tipar și de mână

Sunetul și literele c mic și C mare de tipar și de mână

Recunoașterea denumirii unor obiecte date

Jocuri de exersare:

5. Creștem sănătoși

Sunetul și literele p mic și P mare de tipar și de mână

Sunetul și literele ă mic și Ă mare de tipar și de mână

Sunetul și literele o mic și O mare de tipar și de mână

Sunetul și literele v mic și V mare de tipar și de mână

6. Ne plac animalele

Sunetul și literele t mic și T mare de tipar și de mână

Sunetul și literele î mic și Î mare de tipar și de mână

Sunetul și literele â mic și  mare de tipar și de mână

Grupurile de litere ci, Ci

Completarea unui rebus cu imagini

Jocuri de exersare:

7. Descoperim povestea unui fulg de nea

Grupurile de sunete ea, oa, ie

Cuvinte cu aceeași formă, dar cu sens diferit

Grupul de sunete ie

Jocuri de exersare:

Ordinea corectă a silabelor pentru formarea unor cuvinte

Jocuri de exersare:

Grupurile de litere ge, Ge

Grupurile de litere gi, Gi

9. Ne jucăm împreună cu prietenii

Grupurile de litere ghe, Ghe

Sunetul și literele x mic și X mare de tipar și de mână

Sunetul și literele q mic și Q mare de tipar și de mână

Sunetul și literele w mic și W mare de tipar și de mână

Jocuri de exersare:

Sunetul și literele y mic și Y mare de tipar și de mână

Jocuri de exersare:

10. Alegem instrumente

11. Protejăm mediul

Recunoașterea unor cuvinte și scrierea unor mesaje

Jocuri de exersare:
Test de evaluare: