Sunetul și literele a mic și A mare de tipar și de mână

Recunoașterea literelor a mic și A mare

Jocuri de exersare:

Sunetul și literele ă mic și Ă mare de tipar și de mână

Sunetul și literele â mic și  mare de tipar și de mână

Sunetul și literele o mic și O mare de tipar și de mână

Sunetul și literele p mic și P mare de tipar și de mână

Sunetul și literele q mic și Q mare de tipar și de mână

Sunetul și literele r mic și R mare de tipar și de mână

Sunetul și literele s mic și S mare de tipar și de mână

Sunetul și literele t mic și T mare de tipar și de mână

Sunetul și literele u mic și U mare de tipar și de mână

Sunetul și literele v mic și V mare de tipar și de mână

Sunetul și literele w mic și W mare de tipar și de mână

Jocuri de exersare:

Sunetul și literele x mic și X mare de tipar și de mână

Sunetul și literele y mic și Y mare de tipar și de mână

Jocuri de exersare:

Grupurile de litere che, Che

Grupurile de litere ge, Ge

Grupurile de litere gi, Gi

Grupurile de litere ghe, Ghe

Familiarizarea cu cartea numită Abecedar

Filme de predare:

Recunoașterea unor obiecte a căror denumire conține sunetul r

Jocuri de exersare:

Familiarizarea cu activitățile școlare și orarul

Filme de predare:

Grupurile de sunete ea, oa, ie

Cuvinte cu aceeași formă, dar cu sens diferit

Grupul de sunete ie

Jocuri de exersare:

Ordinea corectă a silabelor pentru formarea unor cuvinte

Jocuri de exersare:

Recunoașterea unor cuvinte și scrierea unor mesaje

Jocuri de exersare:

Recunoașterea denumirii unor obiecte date

Jocuri de exersare:

Completarea unui rebus cu imagini

Jocuri de exersare:

1. Ne întoarcem la școală

Identificare poziţii spaţiale: în, pe, lângă

Filme de predare:

Efectuarea de adunări simple

2. Numerele naturale 0–100

Recunoașterea, formarea, citirea și scrierea numerelor naturale de la 0 la 31

Jocuri de exersare:

Compararea și ordonarea numerelor naturale de la 0 la 31

Numere pare - impare

Filme de predare:

Recunoașterea, formarea, citirea și scrierea numerelor naturale de la 0 la 100

Compararea și ordonarea numerelor naturale de la 0 la 100

3. Adunarea în intervalul 0 – 100 fără trecere peste ordin

Adunarea și scăderea în concentrul 0-10. Proprietățile adunării

Adunarea numerelor formate din zeci și unități

4. Scăderea în intervalul 0 – 100 fără trecere peste ordin

Scăderea în concentrul 0-10

Scăderea numerelor formate din zeci și unități

Proba adunării și proba scăderii

Aflarea numărului necunoscut

5. Adunarea în intervalul 0 – 100 cu trecere peste ordin

Adunarea în concentrul 0 - 100, cu trecere peste ordin

Adunarea unui număr format din zeci și unități cu un număr format din unități

Adunarea numerelor formate din zeci și unități

6. Scăderea în intervalul 0 – 100 cu trecere peste ordin

Scăderea în concentrul 0 - 100, cu trecere peste ordin

Scăderea numerelor formate din zeci și unități

7. Probleme

Probleme care se rezolvă printr-o operație

Jocuri de exersare:

8. Elemente de geometrie

Poziții ale unui obiect: vertical, orizontal, oblic

Filme de predare:
Jocuri de exersare:

Poziții ale unui obiect: interior, exterior

Filme de predare:
Jocuri de exersare:

Pătrat, dreptunghi, triunghi, cerc: reprezentare grafică

Jocuri de exersare:

Cub, cuboid, cilindru, sferă: descriere(fețe - formă, număr)

9. Unități de măsură

Capacitatea. Unități nonstandard

Capacitatea. Litrul

Timpul: ora

Filme de predare:

Timpul: ziua, săptămâna, luna, anul

Jocuri de exersare:

Anotimpurile: durată

Jocuri de exersare:

Leul: monede și bancnote

Filme de predare:
Jocuri de exersare:

Schimburi echivalente valoric în concentrul 0 - 100

10. Date

Colectarea, citirea și înregistrarea datelor

Filme de predare:
Jocuri de exersare:

Identificarea structurii unui tabel

11. Corpul omenesc

Scheletul și organele majore ale corpului: localizare

Jocuri de exersare:

Scheletul și organele majore ale corpului: roluri

Filme de predare:
Jocuri de exersare:

12. Plante și animale

Rolul frunzelor, al florilor, al fructelor și al semințelor

Jocuri de exersare:

Scheletul și organele majore la animale: localizare

Scheletul și organele majore la animale: roluri

14. Forțe și mișcare

Căderea liberă a corpurilor

15. Forme și transfer de energie

Forme de energie: lumina, căldura, electricitate

Electricitatea

Filme de predare:
Jocuri de exersare:

Unde și vibrații. Producerea și propagarea sunetelor

Descarcă
Descarcă

Descărcați aplicația pentru a trece la nivelul următor în predare, învățare și evaluare!

Google Play
Asistentul Educațional Digital