Științe ale naturii
~ clasa a IV-a ~

1. Pământul în Sistemul Solar

2. Cicluri de viață și relații între viețuitoare în lumea vie

 • Părinţi şi urmaşi în lumea vie
 • Principalele etape din ciclul de viață al vieţuitoarelor
 • Adaptări ale viețuitoarelor la condiții de viață din diferite medii (pajiște, pădure, râu, mare, deșert)
 • Relații de hrănire dintre viețuitoare (lanțuri trofice simple)

3. Influența omului asupra mediului de viață. Omul – menținerea stării de sănătate

 • Influența omului asupra mediului de viață
 • Rolul fosilelor privind viaţa pe Pământ

4. Corpuri – proprietăți. Schimbări ale caracteristicilor corpurilor și materialelor

 • Plutirea corpurilor în apă
 • Proprietățile apei. Utilizări ale apei
 • Amestecuri şi separarea amestecurilor
 • Procesul de dizolvare
 • Transformările fizice şi chimice ale corpurilor

5. Energie – surse și efecte. Curent electric. Lumină.

 • Materiale conductoare și izolatoare de căldură
 • Circuite electrice simple
 • Surse de lumină

6. Recapitulare finală

 • Sistemului Solar
 • Mişcările Pământului
 • Dietă echilibrată, mișcare
 • Surse de lumină
 • Relații de hrănire dintre viețuitoare (lanțuri trofice simple)