Științe ale naturii
~ clasa a IV-a ~

1. Pământul în Sistemul Solar

 • Planetele Sistemului Solar
 • Mișcările Pământului. Ciclul zi-noapte
 • Soarele – sursă de căldură și lumină
 • Anotimpuri. Modificările vremii
 • Ritmuri cotidiene și anuale ale activităților

2. Cicluri de viață și relații între viețuitoare în lumea vie

 • Părinți și urmași în lumea vie: asemănări și deosebiri
 • Principalele etape din ciclul de viață al plantelor și al animalelor
 • Adaptări ale viețuitoarelor la condiții de viață din diferite medii (pajiște, pădure, râu, mare, deșert)
 • Relații de hrănire dintre viețuitoare (lanțuri trofice simple)

3. Influența omului asupra mediului de viață. Omul - menținerea stării de sănătate

 • Dispariția speciilor (vânătoarea, pescuit excesiv). Protejarea mediului
 • Mărturii ale vieții din trecut. Fosilele
 • Menținerea stării de sănătate

4. Corpuri - proprietăți. Schimbări ale caracteristicilor corpurilor și materialelor

 • Plutirea corpurilor în apă
 • Proprietățile apei. Utilizări ale apei în diferite stări de agregare
 • Amestecuri și separarea amestecurilor
 • Dizolvarea. Influența temperaturii asupra procesului de dizolvare
 • Cum se transformă materialele prin ardere, ruginire, putrezire, alterare, coacere

5. Energie - surse și efecte. Curent electric. Lumină

 • Transferul de căldură între obiecte. Materiale conductoare si izolatoare de căldură
 • Circuite electrice simple
 • Surse de lumină. Fenomene comune care implică lumina (umbra, curcubeul, culorile, vizibilitatea corpurilor)

6. Recapitulare finală

 • Recapitulare
 • Evaluare