Matematică
~ clasa a III-a ~

1. Poveștile Pământului
Numere naturale de la 0 la 10 000. Organizarea și reprezentarea datelor. Formarea, citirea, scrierea numerelor cu cifrele romane I, V, X

 • Continuarea unui șir de numere, completându-l după o regulă dată
 • Formarea, citirea și scrierea numerelor naturale de la 0 la 10000
 • Compararea și ordonarea numerelor naturale de la 0 la 10000
 • Rotunjirea numerelor naturale
 • Organizarea şi reprezentarea datelor
 • Organizarea şi reprezentarea datelor
 • Formarea, citirea, scrierea numerelor cu cifrele romane I, V, X

2. Călătorie pe un nor
Adunarea și scăderea numerelor naturale 0 – 10 000. Probleme care se rezolvă prin operații de adunare și scădere

 • Adunarea și scăderea numerelor naturale 0 - 10000
 • Scăderea numerelor naturale 0 - 1 000, cu trecere peste ordin
 • Probleme care se rezolvă prin operaţii de adunare şi scădere
 • Adunarea 0 - 10 000, fără trecere peste ordin
 • Scăderea fără trecere peste ordin a numerelor naturale mai mici decât 10 000
 • Adunarea numerelor naturale 0 - 10 000, cu trecere peste ordin
 • Scăderea numerelor naturale mai mici decât 10 000, cu trecere peste ordin
 • Aflarea numărului necunoscut

3. Animalele au povestea lor
Operația de înmulțire în concentrul 0 – 100. Tabla înmulțirii

 • Operația de înmulțire. Proprietățile înmulțirii
 • Înmulțirea când un factor este 2, 4, 8
 • Înmulțirea când un factor este 3, 6, 9
 • Înmulțirea când un factor este 5, 10, 7
 • Înmulțirea când unul dintre factori este o sumă
 • Înmulțirea unui număr de două cifre cu un număr de o cifră

4. Plantele au povestea lor
Operația de împărțire. Tabla împărțirii

 • Operația de împărțire
 • Legătura dintre înmulțire și împărțire
 • Împărțirea numerelor naturale la 2, 4, 8
 • Împărțirea numerelor naturale la 3, 6, 9
 • Împărțirea numerelor naturale la 5, 10, 7
 • Ordinea efectuării operațiilor
 • Folosirea parantezelor rotunde
 • Cazuri speciale de împărțire
 • Împărțirea unui număr de două cifre la un număr de o cifră cu rest zero
 • Aflarea factorului necunoscut

5. Semnele nescrise ale naturii
Probleme: date inutile, date care lipsesc, transformare, formulare, rezolvare

 • Probleme: date inutile, date care lipsesc, rezolvare
 • Probleme: transformare, rezolvare
 • Probleme: formulare, rezolvare

6. În lumea sunetelor și a culorilor
Operația de înmulțire în concentrul 0 – 10 000. Ordinea efectuării operațiilor. Folosirea parantezelor rotunde

 • Ordonarea unor numere date
 • Rotunjirea unor numere date
 • Operația de înmulțire în concentrul 0 - 10000
 • Înmulțirea unui număr de două cifre cu un număr de o cifră
 • Înmulțirea unui număr de trei cifre cu un număr de o cifră
 • Înmulțirea unui număr de două cifre cu un număr de două cifre
 • Înmulțirea unui număr de trei cifre cu un număr de două cifre
 • Ordinea efectuării operațiilor
 • Folosirea parantezelor rotunde

7. Împreună descoperim corpurile din jurul nostru
Forme geometrice. Corpuri geometrice. Axa de simetrie

8. Atelier de joc, invenţii şi învăţare
Fracții

 • Scrierea și citirea unităților fracționare
 • Fracții. Numitor și numărător
 • Compararea și ordonarea fracțiilor cu același numitor

9. Explorez relațiile cu ceilalți
Probleme. Organizarea datelor în tabele

 • Probleme care se rezolvă printr-o operație
 • Probleme care se rezolvă prin metoda grafică
 • Probleme cu cele patru operaţii
 • Organizarea datelor în tabele

10. Joc și prietenie
Măsurare și măsuri

 • Măsurarea lungimii
 • Măsurarea capacității
 • Măsurarea masei
 • Măsurarea timpului
 • Monede și bancnote
 • Monede și bancnote. Euro și eurocentul

11. Curcubeul vacanței
Recapitulare finală. Evaluare finală

 • Numere naturale
 • Fracții. Numitor și numărător
 • Compararea și ordonarea fracțiilor cu același numitor
 • Probleme
 • Figuri geometrice
 • Ordinea efectuării operațiilor
 • Folosirea parantezelor rotunde
 • Operații cu numere naturale